พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทันสมัย ในความรับผิดชอบของ ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.210

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทันสมัย ในความรับผิดชอบของ ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.210
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา14.30 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สกลนคร จ.บึงกาฬ และ จ.นครพนม) ณ โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านทันสมัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 210 (ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.210)

ผู้บังคับบัญชา