พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ในความรับผิดชอบของ ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.29

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ในความรับผิดชอบของ ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.29
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา10.30 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สกลนคร จ.บึงกาฬ และ จ.นครพนม) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกกู อ.ภูพาน จ.สกลนคร ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 29 (ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.29) โดยมี พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 พร้อมด้วย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พ.อ.ธเนตร จุลโนนยวง รอง ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.29  นายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอภูพาน นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นางสาวพรพิรมย์ศิริชนม์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด นายสิทธิชัย บุญมั่น ผอ.ศูนย์หม่อนไหมฯนายวิโรจน์ อินทร์ทุ่ง ผอ.ศูนย์การศึกษาพัฒนาภูพาน นายณัฎกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดสกลนคร นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นายวิมล อึ้งพรหมบัณฑิต หน.อุทยานแห่งชาติภูพาน พ.ต.อ.ธีรนารถ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผกก.สภ.ภูพาน นายสมจิตร ชูอารมณ์ ผอ.ร.ร.บ้านบ่อเดือนห้า นายยุทธพล ยังแสนภู นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู นางณิชพลัฎฐ์ อินทรสิทธิ์ ปลัด รรก.นายก อบต.หลุบเลา นางชนานัญ สุดโต ผอ.กศน.อำเภอภูพาน พ.ท.ไมล์ ศรียา หัวหน้าโครงการฯ และสมาชิกโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้บังคับบัญชา