พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา10.30 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)(จ.ราชบุรี และ จ.เพชรบุรี) ณ โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1) โดยมี พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยและกำลังพลภายใน พล.พัฒนา 1 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และกลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ/โรงฝึกสมาชิกศิลปาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมดังนี้
1. ผอ.สปร.ทบ.และคณะ เดินทางถึง โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ และสักการะศาลพระพิฆเนศ
2. พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 กล่าวต้อนรับ
3. ฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสวนป่าฯ
4. เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพ/โรงฝึกสมาชิกศิลปาชีพอบรมประกอบด้วย เครื่องปั้นดินเผา ทอผ้า,ปักผ้าและจักสานไม้ไผ่ละเอียด
5. เยี่ยมชมภายในศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าประกอบด้วย(สวนป่า,ต้นไม้ทรงปลูกฯ, พลับพลาที่ประทับ และทัศนียภาพแก่งส้มแมว)
6. เดินทางไปศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พล.พัฒนา 1

ผู้บังคับบัญชา