พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามสั่งการขององคมนตรี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามสั่งการขององคมนตรี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/ตามสั่งการขององคมนตรี ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)(จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน) ณ โครงการฝายทดน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ผู้บังคับบัญชา