พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพ บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพ บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) และพบปะ/ตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการศิลปาชีพ บ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง โดยมี พ.ท.ศุภสิทธิ์ สุขธรรมรงค์ ผบ.ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปประวัติความเป็นมา พร้อมทั้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการศิลปาชีพดังกล่าวมีสมาชิกทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็นกลุ่มศิลปาชีพได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้า มีสมาชิก 32 คน, กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูด มีสมาชิก 41คน และกลุ่มปักผ้า มีสมาชิก 32 คน สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยคนละ 4,000–8,000 บาท/เดือน

ผู้บังคับบัญชา