พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานและร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานและร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ อรบ.นราธิวาสรักษ์บ้านเกิด จำกัด ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียล ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส สหกรณ์ฯ ดังกล่าวได้จดทะเบียนในนามสหกรณ์การเกษตรฯ มี สมาชิก อรบ. ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อรวมกลุ่มกันช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก อรบ.ด้วยกันในพื้นที่ จ.นราธิวาส

ผู้บังคับบัญชา