พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ โครงการฯ บ้านรอตันบางตู

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานและมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ณ โครงการฯ บ้านรอตันบางตู
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) และได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาในระดับต่างๆ ให้กับบุตรหลานสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 7 แห่ง ณ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านรอตันบางตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส รวมทั้งสิ้น 247 ทุน เป็นจำนวนเงิน 404,200 บาท

ผู้บังคับบัญชา