พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก ในความรับผิดชอบของ ร.6 พัน.1

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก ในความรับผิดชอบของ ร.6 พัน.1
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุดรธานี) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอบุณฑริก บ้านสมพรรัตน์ ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ในความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 (ร.6 พัน.1) โดยมี พ.ท.ภคพล มีทิพย์ ผบ.ร.6 พัน.1 พร้อมด้วย ร.อ.สรวิชญ์ สายบัว หัวหน้า ชป.โครงการฯ จ.ส.ท.ไวกูณฐ์ กางเนตร ส.อ.นุกูล มาศวรรณา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และสมาชิกโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้บังคับบัญชา