พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในความรับผิดชอบของ ป.6 พัน.6

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในความรับผิดชอบของ ป.6 พัน.6
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุดรธานี) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในความรับผิดชอบของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 (ป.6 พัน.6)
โครงการนี้เป็นโครงการในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระราชอิสริยยศเดิม) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้และป้องกันการอพยพไปขายแรงงาน รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านยางน้อยและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 21 หมู่บ้าน
ชาวบ้านที่บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี เคยยากจน รายได้จากการทำนาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จนเมื่อมีการก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย ในปี2539 จึงทำให้บ้านยางน้อยในวันนี้กลายเป็นแหล่งปลูกพืชปลอดสารพิษที่สำคัญ ทั้งยังขยายไปสู่การเป็นแหล่งผลิตไหมพันธุ์พื้นเมืองที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
ผลสำเร็จของบ้านยางน้อยที่เล็งเห็นได้จากโครงการนี้คือ ได้พัฒนามาเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญที่ทำให้ราษฎรละทิ้งแนวถิ่นฐานน้อยลง และช่วยเสริมรายได้ให้ชาวบ้านยางน้อยและบริเวณใกล้เคียง ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยการเป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพและปลอดสารพิษ ที่ไม่เพียงมีขึ้นเพื่อการบริโภคของชาวไทย แต่ยังส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆในโลกจนสามารถกล่าวได้ว่าคือคลังอาหารเลี้ยงคนไทยเลยทีเดียว
นอกจากนี้ยังเป็นโรงเรียนสอนการเกษตรที่เน้นการมีส่วนร่วม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้ผู้สนใจจากภายนอกได้เข้าชมกระบวนการผลิต การจัดการด้านต่างๆ เช่น ภายในฟาร์ม ที่จัดรูปแบบของพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎีใหม่ สัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดึงดูดความสนใจด้วยแปลงข้าวพันธุ์บริสุทธิ์ ผักปลอดสารพิษ สมุนไพร พืชไร่ ไม้ผล เห็ด พืชอินทรีย์ ไม้ประดับ ปศุสัตว์ ประมง และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองแห่งเดียวในประเทศไทย เพื่อผลิตไหมคุณภาพระดับ Royal Thai Silk พร้อมทั้งมีพิพิธภัณฑ์ถาวรจัดแสดงเรื่องราวของผ้าไหม
สำหรับผลผลิตของบ้านยางน้อย ในปัจจุบันก็มีด้วยกันมากมาย ทั้งผ้ามัดหมี่ ผ้ากาบบัว เครื่องทองเหลือง ชุบเงินชุบทองเครื่องปั้นดินเผา ดอกไม้ประดิษฐ์ จากโครงการศิลปาชีพ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง โดยเฉพาะสุดยอดข้าวกล้องปรุงเพื่อเสริมภูมิต้านทาน เนื้อสุกรและเป็ดเทศสายพันธุ์ดีจากจีน เรียกได้ว่าที่บ้านยางน้อยมีทุกสิ่งที่ให้ชาวบ้านในพื้นที่สามารถเรียนรู้พัฒนาและนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืน
ขอบคุณข่าวจาก manager online

ผู้บังคับบัญชา