พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ในความรับผิดชอบของ มทบ.22

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ในความรับผิดชอบของ มทบ.22
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.15 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุดรธานี) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 22 (มทบ.22) โดยมี พ.ต.วรวิทย์ บัวขาว หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก พร้อมด้วย นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก จัดตั้งขึ้นตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จมาพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตแก่ผู้นำหมู่บ้านและราษฎร ตำบลสร้างถ่อน้อย จำนวน 13 หมู่บ้าน ที่มีอุดมการณ์ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ได้เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 จากนั้นมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้ง โครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างอาชีพเสริมให้แก่ราษฎรให้มีรายได้เพิ่มเติมจากการประกอบอาชีพหลัก โดยมีการก่อสร้าง ศาลาทรงงาน อาคารฝึกงาน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมงานศิลปาชีพ โดยใช้ชื่อโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านสร้างถ่อนอก ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
จากนั้น พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการฯ อาทิ กลุ่มทอผ้าไหม มีสมาชิกจำนวน 71 คน กลุ่มเจียระไนพลอย มีสมาชิก จำนวน 24 คน กลุ่มจักสาน มีสมาชิกจำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 115 คน แบ่งเป็นสมาชิกตามพระราชเสาวนีย์ จำนวน 104 ราย และ สมาชิกสมทบ จำนวน 11 ราย
ขอบคุณข่าว สยามโฟกัสไทม์

ผู้บังคับบัญชา