พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด–นาโปร่ง ในความรับผิดชอบของ ศปร.เขตพื้นที่ ร.13

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด–นาโปร่ง ในความรับผิดชอบของ ศปร.เขตพื้นที่ ร.13
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุดรธานี) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด–นาโปร่ง ที่ตั้งโครงการอยู่ที่บ้านนาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ในความรับผิดชอบของกรมทหารราบที่ 13 (ศปร.เขตพื้นที่ ร.13)  โดยมี พ.อ.โฆสิตพงษ์  นิลเอก ผบ.ร.13  พร้อมห้วหน้าส่วนราชการและสมาชิกในโครงการฯ ให้การต้อนรับ

 

ผู้บังคับบัญชา