พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ) ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 25 (มทบ.25) โดยมี พ.อ.สาธิต เกิดโภค รอง ผบ.มทบ.25/ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.25 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ส่วนราชการในพื้นที่ และสมาชิกมูลนิธิฯ ให้การตอนรับ

ผู้บังคับบัญชา