พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) พร้อมด้วย พ.อ.จิระศักดิ์ ประถม ผอ.ศปร.ทภ.2 และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ในความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) โดยมี พ.อ.วรากร ธนยั่งยืน ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ พล.ร.6 พร้อมด้วย พ.อ.ชาญณรงค์ บุญสอน รอง ผอ.รมน.ภาค 2 สย.2 พ.อ.ปิยะ นงค์ชะนา เสธ ร.23 พ.ท.ที เพิ่มผล ผบ.ร.23 พัน.3 พ.ต.ทันสมัย สีมาขันธ์ หน.ชป.โครงการฯบัวเชด นายชาญศักดิ์ สำนักนิตย์ ปลัดอำเภอ/ผู้แทนนายอำเภอบัวเชด หัวหน้าส่วนราชการ/นายก อบต./กำนัน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ และสมาชิกโครงการ 60 คน ร่วมให้การตอนรับ
โดยมีรายละเอียดการตรวจเยี่ยมดังนี้
1. นางวันเพ็ญ ตลับทอง ผูกผ้าไหมต้อนรับ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ
2. การกล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานโดย พ.ท.ที เพิ่มผล ผบ.ร.23 พัน.3
3. ผอ.สปร.ทบ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์โอท้อป
4. ผอ.สปร.ทบ.ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึกของการตรวจเยี่ยม
5. ในโอกาสที่มาตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ. ผอ.สปร.ทบ.ได้พบปะให้กำลังใจและมอบแนวทางการปฏิบัติให้กับสมาชิกรวมทั้งผู้มาต้อนรับ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมศิลปาชีพและทุ่มเทแรงงานแรงใจร่วมกันปฏิบัติงานด้วยดีเสมอมา

ผู้บังคับบัญชา