พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ)
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.ท.อรรฐพร โบสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) พร้อมด้วย พ.อ.จิระศักดิ์ ขำประถม ผอ.ศปร.ทภ.2 พ.อ.ชาญณรงค์ บุญสอน รอง ผอ.รมน.ภาค 2 สย.2 พ.อ.วรากร ธนยั่งยืน ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ พล.ร.6 และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ (ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ) ในความรับผิดชอบของกรมทหารราบที่ 15 (ร.15) โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.อ.โถมวัตน์ สว่างวิทย์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 15/รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 นายวิชัย เสาสา ปลัดอำเภอภูสิงห์ นายสมชาย เชื้อจีน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพิทยา จำปาแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศพก.ภูสิงห์ฯ นายทรงศิลป์ พงษ์ศิริจันทร์ นักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ นายรักชาติ พรมศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปศุสัตว์ศรีสะเกษ นางพัณณิตา รัตนวัน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายไสว คณาเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมป่าไม้ นายณรงค์ ชมแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ร.ท.ประเสริฐ หอกคำ รอง หน.ชป.โครงการฯ อ.ภูสิงห์ และสมาชิกศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ
โดยมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมดังนี้
1. รับฟังการบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษณ ห้องประชุม 1 ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของสมาชิกและให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
3. ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าอาคารอำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ
4. เยี่ยมชมแปลงเกษตรต้นแบบ นายเกษมศิลป์ เสนาจ ม.9 บ.ตะแบง ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ดำเนินการปลูกพืช เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ แบบผสมผสาน ในพื้นที่ 40 ไร่

ผู้บังคับบัญชา