พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านรวมไทย

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านรวมไทย
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)(จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี) ณ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่บ้านรวมไทย ม.7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รอง ผบ.มทบ.15 พร้อมด้วย ร.ต.สมชาย กลิ่นสน หัวหน้าชุดประสานงานโครงการพระราชดำริบ้ายรวมไทย นายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการกุญชร) นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี นายลิขิต สุขเยาว์ ปลัดอาวุโสอำเภอกุยบุรี รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต.บ้านรวมไทย และชาวบ้านสมาชิกกลุ่มหม่อนไหม บ้านรวมไทย ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงนำแนวทางการปฏิบัติงานมามอบให้เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับในส่วนของโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีคณะทำงานจำนวน 3 คณะด้วยกัน ประกอบด้วย
1.คณะประสานงาน โดยกองทัพภาคที่ 1 มอบหมายให้ มณฑลทหารบกที่ 15 ทำหน้าที่
2.คณะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ มอบหมายให้อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ทำหน้าที่
3.คณะพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ จ.ประจวบฯ มอบหมายให้ อำเภอกุยบุรี ทำหน้าที่ดังกล่าว
โดยที่ผ่านมา ทั้ง 3 คณะได้บูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
โดยทางด้านนายเอกฤทธิ์ ดวงมาลา หัวหน้าโครงการกุญชร ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการทำงานในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยาน ทหาร และเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่ได้ทำงานร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้น พลเอกสมศักดิ์ ได้กล่าวซักถามในประเด็นที่สงสัย และกล่าวให้กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทุกคน พร้อมร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปตามพระราชดำริ


ขอบคุณข่าวจาก พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา/ประจวบคีรีขันธ์

ผู้บังคับบัญชา