พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ (มทบ.25)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ (มทบ.25)
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา) ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยมี นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
กิจกรรมในการตรวจเยี่ยมประกอบด้วย
1. นศท. มอบผ้าไหมพันคอผ้าไหมที่ทอเองจากกิจกรรม “smart รด.สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”
2. ประธานสมาชิกมอบผ้าไหมเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ
3. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และ พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผอ.ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.25 กล่าวตอนรับ
4. พ.ท.เจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา หน.ชป.ศูนย์ฯ อีสานใต้ บรรยายสรุปการปฏิบัติของศูนย์ฯ
5. เยี่ยมชมนิทรรศการพบปะเจ้าหน้าที่และสมาชิก
– การมัดหมี่จากนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์
– การทอผ้าไหมจากสมาชิกผู้พิการ
– การย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ
– การทำปุ๋ยหมักของนักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล
– นิทรรศการออกแบบลายผ้าไหมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์
– นิทรรศการ โอทอป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
– นิทรรศการการเลี้ยงไหม จากสมาชิกบ้านตัวอย่างหลังที่ 2
– การสาวไหมด้วยมือจากบุตรหลานสมาชิก
– สาธิตการทอผ้าไหมจาก นศท.นฝ.นศท.มทบ.25
– วิธีการตรวจคุณภาพผ้าไหมติตรานกยูงพระราชทานจากศูนย์หม่อนไหมฯ สุรินทร์
– ผลิตภัณฑ์จากพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
– การให้ความรู้ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์
– การแปรูปผลิตภัณฑ์สบู่โปรตีนไหมและชาใบหม่อนจากสมาชิก
6. ร่วมถ่ายรูปกับส่วนราชการและสมาชิก

ผู้บังคับบัญชา