พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 “เพื่อนช่วยเพื่อน” มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกระเบื้อง จ.สุรินทร์

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 “เพื่อนช่วยเพื่อน” มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกระเบื้อง จ.สุรินทร์
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา) ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 “เพื่อนช่วยเพื่อน” มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกระเบื้อง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี นายอำเภอชุมพลบุรี พร้อมด้วย นางรำพึง อินทร์สำราญ ประธานกลุ่ม, พ.ต.ธนกฤต แสงเพชร รรก.สัสดีอำเภอชุมพลบุรี, นายสุนทร พลจันทร์ทึก ผู้จัดการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกกลุ่มในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
ศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 “เพื่อนช่วยเพื่อน” มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกระเบื้อง ที่ตั้ง 118 ม.3 บ้านกระเบื้อง ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีสมาชิก 25 คน ซึ่งมีนางรำพึง อินทร์สำราญ เป็นประธานกลุ่ม เป็นกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ที่ได้รับพระราชจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2556 โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 250 ไร่ และจำหน่ายให้ศูนย์จักรพันธุ์เพ็ญศิริ
วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ
1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน (อินทรีย์)
2. พืชอื่น เป็นเกษตรผสมผสาน
3. สูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระ 1 ไร่ (5,000 ลบ.ม.)
4. เลี้ยงสัตว์อินทรีย์ หมู เป็ด ไก่ ปลาและกบ
และในการนี้ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่ม เช่น การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 โครงการเลี้ยงโคพระราทาน เลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

ผู้บังคับบัญชา