พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชด (ร.23 พัน.3)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชด (ร.23 พัน.3)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.20 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ในความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช หน.ศปร.เขตพื้นที่ ร.23 พร้อมด้วย พ.ท.ที เพิ่มผล ผบ.ร.23 พัน.3, พ.ต.ทันสมัย สีมาขันธ์ หน.ชป.โครงการฯ บัวเชด, พ.ต.อ.ภัทราวุธ สิงหะ ผกก.สภ.บัวเชด, นายพัฒนา พึ่งผล ปลัดอาวุโสอำเภอบัวเชด, พ.ต.พีรยุทธ เสนาภักดี สัสดีอำเภอบัวเชด, นางสุขใจ จินดาพล พัฒนาการอำเภอบัวเชด, นายมิ่งขวัญ พรมสอน เกษตรอำเภอบัวเชด, ว่าที่ ร.ต.โอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอบัวเชด, นายกิตติชัย แผ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา, นายสมชาติ ปัทมาวไล ปศุสัตว์อำเภอบัวเชด, ส่วนราชการ, ผู้นำ, อปท. ในพื้นที่และสมาชิกโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ
ในการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ผอ.สปร.ทบ.ได้กรุณาให้แนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
1. ให้หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการฯ
2. ให้สมาชิกฯ รักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไว้ เพื่อจะได้มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ไว้จำหน่ายก่อให้เกิดรายได้
3. ให้หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

ผู้บังคับบัญชา