พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ บ้านน้อยร่มเย็น (ร.23 พัน.3)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ บ้านน้อยร่มเย็น (ร.23 พัน.3)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา) ณ ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ บ้านน้อยร่มเย็น ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช หน.ศปร.เขตพื้นที่ ร.23 พร้อมด้วย นายสุทธิโรจน์ เจริญธนะศักดิ์ นายอำเภอกาบเชิง, พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ รอง ผบ.ฉก.2, พ.ต.อ.จุลฑะ จันทน ผกก.สภ.กาบเชิง, พ.ท.ที เพิ่มผล ผบ.ร.23 พัน.3, ร.อ.ประสิทธิ์ชัย สุพิมพ์ ฝ.3 ร.23 พัน.3, ร.ต.เกษม อยู่ยิ่ง หน.ชป.ศพชด.จว.ส.ร., นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผอ.ร.ร.กาบเชิงวิทยา, นายวิชาญชัย แสบงบาล ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์, นายกิติคุณ กุลไธสง เกษตรอำเภอกาบเชิง, นางบุษราภรณ์ ทวีเกิด รองนายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิง, ส่วนราชการ, ผู้นำ, อปท. ในพื้นที่และสมาชิกโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ
ในการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ผอ.สปร.ทบ.ได้กรุณาให้แนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
1. ให้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ของ ศพชด.จว.ส.ร. ให้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถรองรับการสนับสนุน ขับเคลื่อนโครงการฯ จากส่วนราชการอื่น
2. การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริให้ส่วนราชการแต่ละหน่วยงานร่วมกันบูรณาการ สนับสนุนโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ผู้บังคับบัญชา