พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านสายโท 6 ใต้ (ฉก.ทพ.26)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านสายโท 6 ใต้ (ฉก.ทพ.26)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา) ณ โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา บ้านสายโท 6 ใต้ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ในความรับผิดชอบของกรมทหารพรานที่ 26 (ฉก.ทพ.26) โดยมี พ.ท.ภาณุวัฒน์ เหล็กยัง รอง ผบ.ฉก.ทพ.26 พร้อมด้วย นายวินัย โตเจริญ นายอำเภอบ้านกรวด, พ.ท.กฤษฏา อารีรมย์ เสธ ฉก.ทพ.26, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำและสมาชิกโครงการฯ กำลังพล ร้อย ทพ.2604,2610 และผู้นำฝ่ายกัมพูชา นำโดย นายฮัง เมง นายอำเภอบันเตียอำปึล และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ
ในการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ผอ.สปร.ทบ.ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของทั้งสองมิตรประเทศ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ของโครงการฯ ปล่อยปลาและปลูกต้นไม้เพื่อเป็นที่ระลึก

ผู้บังคับบัญชา