พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย (ฉก.ทพ.26)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย (ฉก.ทพ.26)
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 15.45 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา) ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย ศาลาอเนกประสงค์ โครงการฯ บ้านผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ในความรับผิดชอบของกรมทหารพรานที่ 26 (ฉก.ทพ.26) โดยมี พ.อ.บุญส่ง พรมนิล ผบ.ฉก.ทพ.26 พร้อมด้วย นายคารม คำพิทูรย์ นายอำเภอละหานทราย, พ.ต.อ.ชัยพันธุ์ ทัพวงษ์ ผกก.สภ.ละหานทราย นอ.จักราวุธ แก้วศรี รอง ผบ.นพค.52 คณะทำงานโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และสมาชิกโครงการฯ ประมาณ 150 คน ร่วมให้การต้อนรับ
ในการนี้ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ รับชมมัลติมิเดียการดำเนินงานโครงการฯ และบรรยายเพิ่มเติมโดย พ.ท.ปรมะ เรืองสูงเนิน หน.ชป.โครงการฯ หลังจากนั้นรับนโยบายจาก ผอ.สปร.ทบ. และนำคณะ ชมนิทรรศการของสมาชิกโครงการฯ ของส่วนราชการ และสถานศึกษา เยี่ยมชมศาลาทรงงาน และบันทึกภาพร่วมกัน

ผู้บังคับบัญชา