พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง (ร.23 พัน.4)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง (ร.23 พัน.4)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.45 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา) ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรองศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ในความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.4) โดยมี พ.อ.สมภพ ภาระเวช หน.ศปร.เขตพื้นที่ ร.23 พร้อมด้วย พ.ท.กิตติวรา อารีรักษ์ หน.ศูนย์ฯ โนนดินแดง, ร.ท.สุรพงศ์ ปิ่นเพ็ชร หน.ชป.ศูนย์ฯ โนนดินแดง, หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกในโครงการร่วมให้การต้อนรับให้การต้อนรับ

ผู้บังคับบัญชา