พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์การพัฒนาพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ (มทบ.21)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์การพัฒนาพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ (มทบ.21)
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.สุรินทร์ จ.บุรีรัมย์ และ จ.นครราชสีมา) ณ ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 21 (มทบ.21) โดยมี พ.อ.บัญชา เพ็งเหล็ง รอง เสธ.มทบ.21(1) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และสมาชิกโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้บังคับบัญชา