พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการธงพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านทอนเสียด ต.บางพระ อ.ละอุ่น จ.ระนอง (ร.25 พัน.2)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการธงพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านทอนเสียด ต.บางพระ อ.ละอุ่น จ.ระนอง (ร.25 พัน.2)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)(จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ระนอง) ณ โครงการธงพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านทอนเสียด ต.บางพระ อ.ละอุ่น จ.ระนอง ในความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 (ร.25 พัน.2) โดยมี พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษา รอง ผบ.ร.25 พร้อมด้วย พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ร.25 พัน.2 พ.ต.วิโรจน์ สุขด้วง น.กร.ร.25 พัน.2 นายสันติ เกื้อแก้ว หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าบ่อน้ำร้อนบ้านหาดยาย นางสุนิสา สามแก้ว ปลัด อบต.บางพระเหนือ กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พื้นที่บ้านทอนเสียด ต.บางพระเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ

ผู้บังคับบัญชา