พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงและโรงน้ำแร่ ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ (ร.25 พัน.2)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงและโรงน้ำแร่ ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ (ร.25 พัน.2)
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)(จ.ชุมพร จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ระนอง) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียงและโรงน้ำแร่ ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ โดยมี พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษา รอง ผบ.ร.25 พร้อมด้วย พ.อ.ธานี เกียรติสาร ผบ.ร.25 พัน.2 พ.ต.วิโรจน์ สุขด้วง น.กร.ร.25 พัน.2 หัวหน้าส่วนราชการและกำลังพล ร.25 พัน.2 ร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง และโรงน้ำแร่ ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง โดยได้เยี่ยมชมฐานต่างๆ เช่น ฐานการทำปุ๋ยหมัก ฐานการเลี้ยงผึ้ง ฐานการเลี้ยงไก่ไข่ ฐานการปลูกผัก ฐานการบรรยายแบบเพาเวอร์พอยท์และวิดีทัศน์เรื่องศาสตร์ของพระราชา และได้เยี่ยมชมการผลิตและขั้นตอนการทำน้ำดื่ม(น้ำแร่)ของ ร.25 พัน.2 ซึ่งเป็นน้ำแร่ที่ผุดขึ้นตามธรรมชาติจำนวน 3 บ่อ และได้ชมน้ำแร่ที่ผุดขึ้นตามธรรมชาติบริเวณร่องน้ำภายในค่ายรัตนรังสรรค์

ผู้บังคับบัญชา