พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”(ร.8 พัน.2)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”(ร.8 พัน.2)
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ขอนแก่น และ จ.เลย) ณ โครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น โดยมี พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผบ.ร.8 พัน.2 และกำลังพลร่วมให้การต้อนรับ
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมมีดังนี้
1. สักการะ “อนุสาวรีย์ผู้กล้าค่ายมหาศักดิพลเสพ”
2. รับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าของโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ตามแนวทางโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” เป็นโครงการที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้ดำเนินการในหน่วยทหาร โดยเน้นการทำเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศน์การเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด
3. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ถ่ายทอดสู่กำลังพล
“ทหารพันธุ์ดี” “เดินตามรอยเท้าพ่อ” ทำเกษตรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้บังคับบัญชา