พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ค่ายศรีสองรัก (มทบ.28)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ค่ายศรีสองรัก (มทบ.28)
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ขอนแก่น และ จ.เลย) ณ โครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28) โดยมี พล.ต.สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผบ.มทบ.28 พร้อมด้วย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พ.อ.วิทยา พรจรรยา รอง ผบ.มทบ.28 พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รอง เสธ.มทบ.28 และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับซึ่ง พล.อ สมศักดิ์ สมรักษ์ และคณะ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ประกอบด้วย
1. พ.อ.สรณ์สิริ พลเขตร หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ ผาบ่าว – ผาสาว
2. พ.อ.ปฏิวัติ ชื่นศรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง – ผาเกิ้ง
3. พ.ท.เกียรติภูมิ มินทระ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.28 /หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯโครงการทหารพันธุ์ดี
4. พ.อ.กันตภณ จันทะนันท์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ โครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง
หลังจากนั้นได้ปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะฯ และเยี่ยมชมแปลงพืชโครงการทหารพันธุ์ดี

ผู้บังคับบัญชา