พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้ว (ร.8 พัน.1)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้ว (ร.8 พัน.1)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ขอนแก่น และ จ.เลย) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านคกงิ้ว ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย ในความรับผิดชอบของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 โดยมี พ.อ.บุญสิน พาดกลาง รอง ผบ.พล.ร.3/รอง ผอ.รมน.ภาค.2 สย.1 พร้อมด้วย นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน ร.อ.ชาลี สอนคุณแก้ว ฝอ.3 ร.8 พัน.1 ผู้แทน ผบ.ร.8 พัน.1 ร.อ.นคร ภูบุญเรือง นายทหารปฏิบัติการโครงการฯ บ้านคกงิ้ว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และสมาชิกของโครงการฯ บ้านคกงิ้ว ร่วมให้การต้อนรับ
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมมีดังนี้
1. ผอ.สปร.ทบ.และคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมโครงการฯ
2. ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมและพบปะกลุ่มสมาชิกและหน่วยงานราชการ ประกอบไปด้วย กิจกรรมกลุ่มอาชีพของสมาชิกทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าปัก กิจกรรมของหน่วยงานกรมหม่อนไหมเพื่อเทิดพระเกียรติฯ จ.เลย กิจกรรมของหน่วยงาน กศน. อ.เชียงคาน กิจกรรมของกลุ่มปลูกพืชผักตามฤดูกาล กิจกรรมของกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง
3. ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในโครงการฯ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของโครงการฯ
4. ผอ.สปร.ทบ.และคณะ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ของโครงการฯ บ้านคกงิ้ว เพื่อสอบถามอาการและความเป็นอยู่
5. ผอ.สปร.ทบ.และคณะ เดินทางไปยังภูพระใหญ่คกงิ้ว (Sky Walk) บ้านท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

ผู้บังคับบัญชา