พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง (มทบ.28)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง (มทบ.28)
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ขอนแก่น และ จ.เลย) ณ โครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28) โดยมี พล.ท.ชาญชัย เอมอ่อน ผอ.ศปร.ทภ.2 พร้อมด้วย พล.ต.สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ ผบ.มทบ.28 พ.อ.กันตภณ จันทะนันท์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ บ้านหมากแข้งและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การตอนรับ
ทั้งนี้ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง

ผู้บังคับบัญชา