พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง–ผาเกิ้ง (มทบ.28)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง–ผาเกิ้ง (มทบ.28)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ขอนแก่น และ จ.เลย) ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง–ผาเกิ้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านผานาง หมู่ที่ 5 ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28) โดยมี พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 พร้อมด้วย พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว รอง เสธ.มทบ.28 พ.อ.ปฏิวัติ ชื่นศรี หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการฯ ผานาง–ผาเกิ้ง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มสมุนไพรแปรรูป กลุ่มสมาชิกทำขนม กลุ่มสมาชิกตีเหล็กและการทอผ้าไหม

ผู้บังคับบัญชา