พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ ผาบ่าว-ผาสาว (มทบ.28)

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ ผาบ่าว-ผาสาว (มทบ.28)
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)(จ.ขอนแก่น และ จ.เลย) ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผาบ่าว-ผาสาว ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28) โดยมี พ.อ.สรณ์สิริ พลเขต หัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการฯ ผาบ่าว–ผาสาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วยการสาวไหม การฟอกสีไหม การสืบหูก การตีเกลียวเส้นไหมและการทอผ้าไหม

ผู้บังคับบัญชา