พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.45 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)(จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี) ณ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อ.ชะอำและ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1) โดยมี พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยและกำลังพลภายใน พล.พัฒนา 1 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และกลุ่มสมาชิกของโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมดังนี้
1. ผอ.สปร.ทบ.และคณะ พร้อมด้วยที่ปรึกษา มทภ.1เดินทางถึง โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
2. พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 กล่าวต้อนรับ
3. ฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย
4. เยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการฯตามลำดับ สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยผลิตภัณฑ์ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในพื้นที่โครงการฯประกอบด้วย กลุ่มแปรรูปผลไม้ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มปลูกผักปลอดภัย(GMP) กลุ่มแปรรูปสับปะรด กลุ่มเพาะเห็ดฟาง กลุ่มเพาะเห็ดภูฐาน กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม/สาวไหม ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

ผู้บังคับบัญชา