พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)(จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี) ณ โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1) โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ เสธ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยและกำลังพลภายใน พล.พัฒนา 1 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และกลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ/โรงฝึกสมาชิกศิลปาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมดังนี้
1. ผอ.สปร.ทบ.และคณะ พร้อมด้วยที่ปรึกษา มทภ.1 เดินทางถึง โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ และสักการะศาลพระพิฆเนศ
2. พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ เสธ.พล.พัฒนา 1 กล่าวต้อนรับ
3. ฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสวนป่าฯ
4. เยี่ยมชมพลับพลาที่ประทับ ศูนย์ศิลปาชีพและโรงฝึกสมาชิกศิลปาชีพอบรม
5. โครงการแหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริ ธนาคารและโรงเรียนควาย บ้านหนองตาดั้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง ราชบุรี
6. เยี่ยมชมโครงการศิลปาชีพ แก่งส้มแมว

 

ผู้บังคับบัญชา