พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ ในความรับผิดชอบของ พล.พัฒนา 1
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้สั่งการให้ พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก(ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ.ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)(จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี และ จ.ราชบุรี) ณ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในความรับผิดชอบของกองพลพัฒนาที่ 1 (พล.พัฒนา 1) โดยมี พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ เสธ.พล.พัฒนา 1 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยและกำลังพลภายใน พล.พัฒนา 1 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และกลุ่มสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ/โรงฝึกสมาชิกศิลปาชีพ ร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมดังนี้
1. ผอ.สปร.ทบ.และคณะ พร้อมด้วยที่ปรึกษา มทภ.1 เดินทางโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ
2. พ.อ.สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ เสธ.พล.พัฒนา 1 กล่าวต้อนรับ
3. ฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการสวนป่าฯ
4. เยี่ยมชมอาคารอบกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
5. เยี่ยมชมแปลงพืชสมุนไพร/ต้นไม้ทรงปลูก
6. เยี่ยมชมอาคารศาลาข้อมูลโครงการ

ผู้บังคับบัญชา