พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผอ.สปร.ทบ.และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พล.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก (ผอ.สปร.ทบ.) และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. เนื่องในโอกาส ผอ.สปร.ทบ.เข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปตามพระราชดำริ ณ สำนักงาน กปร.

 

ผู้บังคับบัญชา