องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำระยะที่ 1 โดยโครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำระยะที่ 1 โดยโครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 มอบหมายให้ พ.อ.มนิต ศิริรัตนากูล รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นผู้แทน ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ในโอกาสการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1 โดยโครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 1 งบประมาณ 20 ล้านบาท จากกรมชลประทาน และ โครงการ การก่อสร้างร้านกาแฟ ” don coffee” ดอน คอฟฟี่ ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2 ผลการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อย 100% และโครงการก่อสร้างร้านกาแฟ ” don coffee” ดอน คอฟฟี่ มีความคืบหน้าประมาณ 60 % และสำหรับโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำระยะที่ 2 นั้นจะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง กปร. จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 24 ล้านบาท

ผู้บังคับบัญชา